Omaisten tunnistaminen ja kohtaaminen

AMMATTILAINEN

Kohtaatko työssäsi omaisia, joilla on huoli läheisensä mielenterveydestä?

Voit huomioida omaiset kysymällä

MITEN OMAINEN ITSE JAKSAA? – On tärkeää myös kuunnella vastaus.

Tiedustele myös

  1. Onko hän saanut riittävästi tietoa ja tukea?
  2. Onkohän keskustellut lasten tai muiden perheenjäsenten kanssa läheisen sairastumisesta?
  3. Onko FinFami Satakunta ry:n toiminta omaiselle tuttua?

Voit ohjata satakuntalaisen omaisen suoraan FinFami Satakunta ry:hyn

Omaistyöntekijä Salla Ristolainen

p.044 303 6282 tai

toimisto@finfamisatakunta.fi

Omaistyöntekijän Facebook/Omaistyöntekijä FinFami Satakunta

FinFami Satakunta ry:n omaisneuvonta

Toiminta-alueenamme on koko Satakunta.

 

FINFAMIPERHE – Ympäri Suomea:

Jos haet tietoa mielenterveysomaisten palveluista muualla Suomessa,

Mielenterveysomaisten keskusliiton  kotisivut ovat: www.finfami.fi

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone