Edunvalvonta

FinFami Satakunta ry:n yhtenä tehtävänä on auttaa edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja tiedottaa edunvalvonnasta.

Vain noin 3 % mielenterveysomaisista saa omaishoidon tukea.

Usein mielenterveysomaiset joutuvat kuitenkin ottamaan vastuuta sairastuneen läheisensä kotitalous, raha-, lääkehoitoon ja sairauden hoitoon liittyvistä asioista. Hoitovastuu on usein ympärivuorokautista huolenpitoa.

EUFAMI:n (2014) tutkimuksen mukaan omaiset olivat yhtä uupuneita hoitovastuuseen asuivatpa sairastuneen läheisensä kanssa tai eivät.

Mielenterveysomaiset tulee asettaa samanarvoisiksi omaishoitajiksi fyysisen vamman tai sairauden takia läheistään hoitavan omaisen kanssa.

Omaishoitajina omaisilla olisi yhtäläiset oikeudet kaikkiin omaishoitajiin nähden.

Omaiset tekevät arvokasta työtä läheistensä hyväksi.

Mielenterveysomainenkin on omaishoitaja.

Mielenterveysomaisten jaksamisella on väliä.

FinFami Satakunta ry:n omaisneuvonnasta saat lisätietoa edunvalvontaan ja omaishoitajuuteen liittyen.

FinFami Satakunta ry ja Satakunnan omaishoitajat ja läheiset ry tekevät tiivistä yhteistyötä omaishoitajuuteen ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Lisää edunvalvontaan  liittyen täältä.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone