Liity jäseneksi

Liity FinFami Satakunta ry:n jäseneksi!

FinFami Satakunta ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Jäsenmaksut ovat seuraavat:

Henkilöjäsenyys: 15 €

Perhejäsenyys: 25 €

Kannatusjäsenyys: 50 €

Jäsenenä saat:

  • FinFami Satakunta ry:n jäsenlehden 3-4 kertaa vuodessa
  • vaikuttaa halutessasi yhdistyksen toimintaan ja tulevaisuuteen jäsenkokouksissa
  • Mielenterveyden keskusliiton Labyrintti-lehden 3-4 kertaa vuodessa

Jäseneksi voi ilmoittautua tällä sivulla olevalla lomakkeella, puhelimitse 044 303 62 82 tai sähköpostilla toimisto@finfamisatakunta.fi, muistathan ilmoittaa meille yhteystietosi myös, jos ilmoitat jäsenyydestäsi puhelimitse tai sähköpostilla.

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille: FI21 5700 8120 2193 78.

Maksun saaja: FinFami Satakunta ry

Viesti-kenttään teksti: JÄSEN ja seuraavat tiedot itsestäsi: Nimi, osoite ja puhelinnumero.

Valitsethan jäsenyyttäsi vastaavan summan maksaessasi jäsenmaksuasi.

KIITOS JÄSENYYDESTÄSI!

HenkilöjäsenPerhejäsenYhteisöjäsen
* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia

 

 

TIETOSUOJASELOSTE JÄSENREKISTERI FINFAMI SATAKUNTA RY 21.5.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10. ja 24. §

Rekisterien pitäjä

FinFami Satakunta ry, Isolinnankatu 28100 Pori, käyntiosoite Otavankatu 3 A, 28100 Pori

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

FinFami Satakunta ry Elina Uusivuori, toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilö:
Salla Ristolainen, puh. 044 303 6282, sähköposti: toimisto@finfamisatakunta.fi

Rekisterin nimi

FinFami Satakunta ry:n jäsenrekisteri ja jäseneksi ilmoittautuminen FinFami Satakunta ry:n kotisivuilta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus

FinFami Satakunta ry ylläpitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksellä on oikeus jäsenrekisterin ylläpitämiseen yhdistyslain nojalla. Jäsenrekisteriä käytetään tiedottamiseen ja Labyrintti-lehden lähettämiseen jäsenille. Jäseneksi voit ilmoittautua myös www.finfamisatakunta .fi/liity-jaseneksi. Täytettyäsi tarvittavat tiedot sähköiselle lomakkeelle: nimi puhelin, osoite, sähköposti, jäsenyystieto sekä halutessasi lisätietoa, lomake ohjautuu omaistyöntekijän sähköpostiin, josta hän poimii tiedot jäsenrekisteriin. FinFami Satakunta ry:n sähköpostitietoturvasta voi lukea täältä

Rekisterin tietosisältö

Jäsenen yksilöinti- ja yhteystiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenmaksutiedot ja jäsenyystieto.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lait:
Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999)

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:
Jäsenen nimi ja osoitetiedot luovutetaan Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFami ry:n järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija Jaana Humallolle Labyrintti-lehden postitusta varten. Jaana Humalto luovuttaa jäsenen nimen ja osoitetiedot edelleen painotalo Forssa Printille, joka lähettää Labyrintti-lehdet jäsenille postitse. Jäsenellä on oikeus halutessaan kieltää tietojensa luovuttaminen keskusliitolle Labyrintti-lehdenpostitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisena omaistyöntekijä Salla Ristolaiselle. Kotisivujen kautta jätetty jäsentieto kirjataan jäsenrekisteriin

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneltä itseltään saadut tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenten henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää FinFami Satakunta ry. Jäsenrekisteriä hallinnoi FinFami Satakunta ry:n omaistyöntekijä ja hänen varallaan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Jäsentiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilökunnalla ja puheenjohtajalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai jäsenen luvalla. Tietoja käsitellään vain jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Tietoja ei luovuteta muiden käyttöön, paitsi Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFami ry:n järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija Jaana Humallolle Labyrintti-lehden postitusta varten. Jaana Humalto luovuttaa jäsenen nimen ja ositetiedot edelleen painotalo Forssa Printille, joka lähettää Labyrintti-lehdet jäsenille postitse. Jäsenellä on oikeus halutessaan kieltää tietojensa luovuttaminen keskusliitolle Labyrintti-lehdenpostitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisena omaistyöntekijä Salla Ristolaiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Jäsenrekisteriä säilytetään omaistyöntekijän salasanoilla suojatulla tietokoneella, johon on pääsy vain omaistyöntekijällä. Hän valvoo ja hallinnoi aineistoa.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kaikkiin rekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan omaistyöntekijälle, joka antaa tiedot tarkastettuaan jäsenen henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on jäsenen mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään omaistyöntekijä Salla Ristolaiselle.

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
Henkilön jäsentiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää FinFami Satakunta ry ja omaistyöntekijä Salla Ristolainen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain jäsenyyteenne liittyvinä. Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut tiedot.

Tietojen säilytys

Jäsenistä kerättyjä tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Jäsenen on tehtävä eroilmoitus kirjallisesti FinFami Satakunta ry:lle ja osoitettava se omaistyöntekijä Salla Ristolaiselle. Jäsenyys katkeaa automaattisesti, jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta 2 vuotena peräkkäin.  Eroamisen jälkeen jäsentiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä. Jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta kahtena kalenterivuonna hänelle lähetetään muistutuslasku. Mikäli jäsen jättää tämänkin jälkeen jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hänen eronneen yhdistyksen jäsenyydestä. Tiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti, viimeistään aina kalenterivuoden lopulla. Kotisivujen kautta ja tai sähköpostitse tullut jäsentieto kirjataan jäsenrekisteriin ja jäsentieto poistetaan sähköpostista.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone