ILONANPÄIVÄ

 

Suomessa arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on
hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Nämä lapset tarvitsevat erityistä tukea.
Vanhemman mielenterveyden ongelmat koskettavat aina koko perhettä. Kun tilanne kotona huolestuttaa,
perheen lapsi voi muuttua näkymättömäksi huolehtijaksi, joka jättää omat tarpeensa syrjään.
Näin ei saa olla. Kenenkään alaikäisen ei tule kantaa aikuiselle kuuluvaa huolenpitovastuuta sairastuneesta
vanhemmastaan ja perheensä arjesta.
Lapsiomainen voi peitellä perheen tilannetta jopa aikuisuuteen saakka. Lapset jäävät usein yksin, koska
mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy häpeäleima. Puhumattomuus sekä vaikeus saada lapsille
ja lapsiperheille suunnattuja palveluita lisäävät lapsiomaisten riskiä syrjäytyä ja sairastua myös itse.
Näiden lisäksi yksinäisyyden, erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät syrjäytymisriskiä.
Ilonan päivänä eli mielenterveysomaisten valtakunnallisena päivänä 9.10. FinFami haluaa muistuttaa,
että jokainen aikuinen voi tunnistaa ja ohjata avun piiriin ne lapset, joiden kotona on mielenterveystai
päihdeongelmiin liittyviä huolia. Aikuisilta saatu tuki ja tieto ongelmien yleisyydestä vähentävät
lapsen turvattomuutta ja häpeän tunnetta.
Viestiä vahvistaakseen FinFami julkaisee vaikuttavan musiikkivideon, joka muistuttaa, ettei lapsiomaisten
tilanteelta ja heidän kantamaltaan näkymättömältä taakalta pidä ummistaa silmiä. Kappaleella
halutaan rohkaista jokaista avun tarjoamiseen ja sen hakemiseen.
Kantaaottava kappale on osa Ilonan päivää ja FinFamin tekemää lapsiomaistyötä, jonka avulla lisätään
tietoa mielenterveydestä, vaikutetaan ennakkoluulojen muodostumiseen ja pyritään estämään ongelmien
ylisukupolvista siirtymistä.
Vanhemman sairaudesta huolimatta lasten hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu voidaan turvata, kun
varmistetaan, että perheille on riittävästi ja oikea-aikaisesti tukea tarjolla. On tärkeää muistaa, että on
monta tapaa olla riittävä ja lapselle paras vanhempi.
Mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää eli Ilonan päivää vietetään vuosittain 9.10. Tänä vuonna päivän
teemana on näkymättömät lapset eli lapsiomaiset, joiden avun ja tuen tarvetta ei ole tunnistettu. Päivän aikana
FinFamin alueelliset omaisyhdistykset ympäri Suomen järjestävät erilaisia tapahtumia ja tekevät toimintaansa tutuksi.
Ilonan päivän teemaan littyen FinFami julkaisee tiistaina 9.10. musiikkivideon, joka löytyy tuolloin FinFamin
YouTube-kanavalta.
Lisätietoja:Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto –FinFami, toiminnanjohtaja
p. 040 776 5911 tai pia.hytonen@finfami.fi

Satakunnassa Elina Uusivuori, toiminnanjohtaja FinFami Satakunta ry

p: 044 5454 628 tai elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone