Mietteitäni omaisena ja Prospect-ohjaajana

Olen omainen –mitä tarkoittaa mielenterveysomainen?  Onko oma mielenterveys tallella vai olenko mielenterveyteen erikoistunut omainen vai omainen, jolla on mielenterveytensä kanssa horjuva omainen? Varmaan olen näitä kaikkia, eri aikoina ja eri tilanteissa.

Olin muiden omaisten ja ammattilaisten kanssa perustamassa aikoinaan omaisyhdistystä Satakuntaan vuonna 1995 ja nykyisen vuonna 2009 alkaneen yhdistyksen perustajajäsen. Minusta on tärkeää, että virallisen psykiatrisen hoito-organisaation lisäksi on omaisten hyväksi toimiva vapaaehtoisyhdistys.  Sen toiminnat täydentävät tulevia maakunnallisia ja yksityisiä palveluja. Tällä hetkellä on monien yhdistysten ja organisaatioiden yhteisiä tärkeitä hankkeita, joissa omaisia on mukana jo suunnitteluvaiheessa, parempia palveluja kehitettäessä, niin sairastuneille kuin heidän läheisilleenkin.  Jokainen, niin sairastunut kuin omainen, elää arjessa, kuten muutkin yhteiskunnassa. Tukea ja apujärjestelmiä tarvitaan kuitenkin asumisen, arjen toimintojen ja moninaisten ongelmien ratkaisemiseksi, yhdessä sairastavan ja hänen läheistensä kanssa. Hoito-organisaatiot ovat pitkän perinteensä vuoksi vielä paikoin potilaskeskeisiä, joskin muutosta on paljon tapahtunut viime vuosina.  Kuljin pitkän työhistoriani ajan ajatuksellisesti erilaisilla rajoilla, sairaalan ja yhteiskunnan, potilaan ja hänen verkostonsa sekä virallisen että vapaaehtoisen järjestelmän välillä. Sain näin moniulotteisen kuvan sairastuneen ja hänen läheistensä arjesta. Yksi antoisimmista koulutuksistani oli uranuurtajan Eija Stengårdin  omaistyön koulutus ja yhdistyspuolella prospect-omaisryhmämallin opiskelu ja ohjaaminen. Omaiskoulutus toi minullenäköalan lasten maailmaan, silloin kun vanhempi sairastaa psyykkisesti. Prospect ( näköala tulevaisuuteen)puolestaan toi entistä selvemmäksi välttämättömyyden oppia keinoja hallita omaisen oma elämä ja tehdä suunnitelmia omaisen oman hyvinvoinnin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tästä palaankin alkuun – olen omainen.  Läheisen sairautta oli vaikea nähdä ja hyväksyä, prosessi kesti vuosia. Vähitellen kuin sipulia kuoriessani, aloin itkeä, surra, hyväksyä samalla itselleni muutkin tunteet, häpeän, syyllisyyden, ahdistuksen, avuttomuuden ja vihan. Kuitenkin pohjimmiltaan rakkaus ja hyväksyntä voitti. Teen parhaani, autan jos voin ja kun sitä pyydetään. Pidn tietoisesti huolta itsestäni ja rajoistani, osaan sanoa tarvittaessa myös EI. Olen armollinen itseäni ja omaistani kohtaan, myös ammattihenkilöstöä kohtaan. Siis ehdoitta hyväksyn ja annan anteeksi, sillä elämä ei ole aina oikeudenmukainen ja asiat eivät suju aina parhaalla mahdollisella lailla. Täydellistä hoito eikä omaista ole olemassa. Virheiden ja erehdysten kautta voi kuitenkin oppia elämään suvaitsevaisesti, hyväksyen erilaisuuden, myös omaisnäkökulmasta katsoen, sairauden tuoman erilaisen omaisen.

Uskon vakaasti sydämestäni, että juuri prospect-kurssi (15h) ja prospect+ kurssi (7,5h) tuki ja ohjasi minua kulkiessani omaistietäni ja saavutin rikkaan elämänvaiheen, jossa elän hyvinvoivana, yhä uteliaana uusien asioiden oppijana ja elämysten kokijana.   Suosittelen.

Omainen olen lopun ikäni. Minusta itsestäni riippuu paljon, millaiseksi se muodostuu; huolehdinko oman reviirini ja tonttini parhaan kykyni mukaan, jaanko vapaaehtoisena muille onneani, iloani, kokemuksiani, kuuntelenko ja kuulenko sydämelläni muita.  Kelpaan juuri tällaisena, omaisenakin, itselleni ja toivottavasti muille myös.

Lämmöllä

Omainen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone